Cine Suntem

Declaratie de scop

EGM reprezintă o organizaţie creştină internaţională şi de profil religios interconfesional ce lucrează în colaborare cu bisericile locale, propunându-şi să dezvolte o lucrare eficientă cu copiii şi familiile acestora.
Încă de la debutul ei din 1991, EGM a lucrat îndeaproape cu liderii bisericilor naţionale pentru a înfiinţa Centre Misionare naţionale, care să lucreze la scală naţională pentru echiparea bisericilor locale, şi să contribuie astfel la formarea spirituală a copiilor.

Ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu pentru Biserică şi pentru copii, misiunea noastră rezidă în încercarea de a-i transforma pe copii după chipul lui Hristos, în cadrul Bisericii locale.